XBRL 2 Excel

Automatiseer de financiële analyse van de jaarrekening in Excel

In het leven zijn er slechts weinig dingen zo eenvoudig als één-twee-drie.
Het omzetten van jaarrekeningen (XBRLs) opgehaald van nbb.be
naar een duidelijk Excel bestand (.XLSx) is er nu één van.

v0.9.181023

Resultaatverwerking vertaling

NBB CodePCMNMAR CodeNederlandsEngelsFransDuits
NBB CodePCMNMAR CodeNederlandsEngelsFransDuits
794794Tussenkomst van de vennoten in het verliesOwners' contribution in respect of lossesIntervention d'associés dans la perteTeilnahme der Gesellschafter am Verlust
791/2Onttrekking aan het eigen vermogenWithdrawals from capital and reservesPrélèvements sur les capitaux propresEntnahmen aus dem Eigenkapital
696696Uitkering aan andere rechthebbendenOther allocations entitlementsDistribution aux autres allocatairesVerteilung zugunsten sonstiger Berechtigte
1414Overgedragen winst (verlies)Accumulated profits (losses)Bénéfice (Perte) reporté(e)Gewinnvortrag (Verlustvortrag) auf neue Rechnung
691691Toevoeging aan het kapitaal en aan de uitgiftepremiesAppropriations to capital and share premium accountAffectations au capital et aux primes d'émissionZuweisungen an das Kapital und das Agio
694/6Uit te keren winstProfit to be distributedBénéfice à distribuerZu verteilender Gewinn
791791Onttrekking aan het kapitaal en aan de uitgiftepremiesWithdrawals from capital and share premium accountPrélèvements sur le capital et les primes d'émissionEntnahmen aus dem Kapital und dem Agio
9905Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaarGain (loss) of the period available for appropriationBénéfice (Perte) de l'exercice à affecterZu verwendender Gewinn (anzurechnender Verlust) des Geschäftsjahres
69206920Toevoeging aan de wettelijke reserveAppropriations to legal reserveDotation à la réserve légaleZuweisungen an die gesetzliche Rücklage
694694Vergoeding van het kapitaalDividendsRémunération du capitalVergütung des Kapitals
792792Onttrekking aan de reservesWithdrawals from reservesPrélèvements sur les réservesEntnahmen aus den Rücklagen
69216921Toevoeging aan de overige reservesAppropriations to other reservesDotation aux autres réservesZuweisungen an die sonstigen Rücklagen
9906Te bestemmen winst (verlies)Profit (loss) to be appropriatedBénéfice (Perte) à affecterZu verwendender Gewinnsaldo (anzurechnender Verlustsaldo)
695695Uitkering aan bestuurders of zaakvoerdersDirectors' or managers' entitlementsDistribution aux administrateurs ou gérantsVerteilung zugunsten der Verwalter oder Geschäftsführer
691/2Toevoeging aan het eigen vermogenTransfer to capital and reservesAffectations aux capitaux propresZuweisungen an das Eigenkapital