XBRL 2 Excel

Automatiseer de financiële analyse van de jaarrekening in Excel

In het leven zijn er slechts weinig dingen zo eenvoudig als één-twee-drie.
Het omzetten van jaarrekeningen (XBRLs) opgehaald van nbb.be
naar een duidelijk Excel bestand (.XLSx) is er nu één van.

v0.9.181023

Sociale Balans vertaling

NBB CodePCMNMAR CodeNederlandsEngelsFransDuits
NBB CodePCMNMAR CodeNederlandsEngelsFransDuits
1002Gemiddeld aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister - DeeltijdsAverage number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register - Part-timeNombre moyen de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel - Temps partielDurchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Teilzeit
1122Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk (Deeltijds)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Contract for the execution of a specifically assigned work (Part-time)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini (Temps partiAnzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Vertrag zur Durchführung einer genau bestimmten Arbeit (Teilzeit)
1342Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Bedienden (Deeltijds)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Employees (Part-time)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - Employés (Temps partiel)Anzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Angestellte (Teilzeit)
3122Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam - Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk (Deeltijds)Number of employees whose contract-termination date has been entered in DIMONA declaration or in the general personnel register during the period - Contract for the execution of a specifically assigned work (Part-time)Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre général du personnel au cours de l'exercice - Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini (Temps partiel)Anzahl der Arbeitnehmer, bei denen das Datum der Beendigung des Arbeitsverhältnisses in einer DIMONA-Meldung steht oder im Laufe des Geschäftsjahres in das allgemeine Personalregister eingetragen wurde - Vertrag zur Durchführung einer genau bestim
5843Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever - Nettokosten voor de onderneming (Mannen)Total of initiatives of initial professional training at the expense of the employer - Costs for the enterprise (Men)Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de l'employeur - Coût net pour l'entreprise (Hommes)Gesamte vom Arbeitgeber getragenen Maßnahmen zur beruflichen Erstausbildung - Nettokosten für das Unternehmen (Männer)
1101Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Overeenkomst voor een onbepaalde tijd (Voltijds)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Contract for an indefinite period (Full-time)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - Contrat à durée indéterminée (Temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Unbefristeter Vertrag (Vollzeit)
12131Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Universitair onderwijs (Vrouwen - Voltijds)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - University education (Women - Full-time)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - niveau universitaire (Femmes - Temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Universitätsunterrichtsunterricht (Frauen - Vollzeit)
1033Bedrag van de voordelen bovenop het loon - Totaal tijdens het boekjaarAdvantages in addition to wages - Total during the periodAvantages accordés en sus du salaire - Total de l'exerciceBetrag der im Geschäftsjahr zusätzlich zum Gehalt erteilten Vorteile
3101Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam - Overeenkomst voor een onbepaalde tijd (Voltijds)Number of employees whose contract-termination date has been entered in DIMONA declaration or in the general personnel register during the period - Contract for an indefinite period (Full-time)Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre général du personnel au cours de l'exercice - Contrat à durée indéterminée (Temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer, bei denen das Datum der Beendigung des Arbeitsverhältnisses in einer DIMONA-Meldung steht oder im Laufe des Geschäftsjahres in das allgemeine Personalregister eingetragen wurde - Unbefristeter Vertrag (Vollzeit)
12113Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Secundair onderwijs (Vrouwen - Totaal in VTE)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Secondary education (Women - Total in FTE)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - niveau secondaire (Femmes - Total en équivalents temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Sekundarschulunterricht (Frauen - Summe in VZÄ)
5822Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever - Aantal gevolgde opleidingsuren (Mannen)Total of initiatives of less formal or informal professional training at the expense of the employer - Number of actual training hours (Men)Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère moins formel ou informel à charge de l'employeur - Nombre d'heures de formation suivies (Hommes)Gesamte vom Arbeitgeber getragenen Maßnahmen zur weniger formellen und informellen beruflichen Weiterbildungen - Anzahl Stunden der besuchten Ausbildung (Männer)
2133Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister - Vervangingsovereenkomst (Totaal in VTE)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who have been recorded in the general personnel register during the period - Replacement contract (Total in FTE)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre général du personnel au cours de l'exercice - Contrat de remplacement (Total en équivalents temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im Laufe Geschäftsjahres in das allgemeine Personalregister eingetragen wurden - Vertretungsvertrag (Summe in VZÄ)
12032Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Universitair onderwijs (Mannen - Deeltijds)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - University education (Men - Part-time)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - niveau universitaire (Hommes - Temps partiel)Anzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Universitätsunterricht (Männer - Teilzeit)
5811Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever - Aantal betrokken werknemers (Vrouwen)Initiatives of employees training at the expense of the employer - Number of employees involved (Women)Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère formel à charge de l'employeur - Nombre de travailleurs concernés (Femmes)Gesamte vom Arbeitgeber getragenen Maßnahmen zur formellen beruflichen Weiterbildungen - Anzahl der betroffenen Arbeitnehmer (Frauen)
2102Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister - Overeenkomst voor een onbepaalde tijd (Deeltijds)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who have been recorded in the general personnel register during the period - Contract for an indefinite period (Part-time)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre général du personnel au cours de l'exercice - Contrat à durée indéterminée (Temps partiel)Anzahl der Arbeitnehmer, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im Laufe Geschäftsjahres in das allgemeine Personalregister eingetragen wurden - Unbefristeter Vertrag (Teilzeit)
3502Aantal werknemers dat als zelfstandige ten minste op halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de onderneming - DeeltijdsNumber of persons who continue to render services to the enterprise at least half-time on a self-employed basis - Part-timeNombre de personnes qui continuent, au moins à mi-temps, à prester des services au profit de l'entreprise comme indépendants - Temps partielAnzahl der Personen, die als Selbständige weiterhin, zumindest halbtags, für das Unternehmen arbeiten - Teilzeit
1022Personeelskosten - DeeltijdsPersonnel costs - Part-timeFrais de personnel - Temps partielPersonalaufwand - Teilzeit
10111Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren - Voltijds (Mannen)Number of hours actually worked - Full-time (Men)Nombre effectif d'heures prestées - Temps plein (Hommes)Anzahl der tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden - Vollzeit (Männer)
12011Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Secundair onderwijs (Mannen - Voltijds)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Secondary education (Men - Full-time)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - niveau secondaire (Hommes - Temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Sekundarschulunterricht (Männer - Vollzeit)
1512Ter beschikking van de onderneming gestelde personen - Aantal daadwerkelijk gepresteerde urenPersons placed at the enterprise's disposal - Number of hours actually workedPersonnes mises à la disposition de l'entreprise - Nombre d'heures effectivement prestéesDem Unternehmen zur Verfügung gestellte Personen - Anzahl der tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden
3421Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam - Afdanking (Voltijds)Number of employees whose contract-termination date has been entered in DIMONA declaration or in the general personnel register during the period - Dismissal (Full-time)Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre général du personnel au cours de l'exercice - Licenciement (Temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer, bei denen das Datum der Beendigung des Arbeitsverhältnisses in einer DIMONA-Meldung steht oder im Laufe des Geschäftsjahres in das allgemeine Personalregister eingetragen wurde - Entlassung (Vollzeit)
10032Gemiddeld aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister - Totaal in VTE (Vrouwen)Average number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register - Total in FTE (Women)Nombre moyen de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel - Total en équivalents temps plein (Femmes)Durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Summe in VZÄ (Frauen)
1203Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Mannen (Totaal in VTE)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Men (Total in FTE)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - Hommes (Total en équivalents temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Männer (Summe in VZÄ)
1333Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Andere (Totaal in VTE)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Others (Total in FTE)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - Autres (Total en équivalents temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Sonstige (Summe in VZÄ)
3403Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam - Pensioen (Totaal in VTE)Number of employees whose contract-termination date has been entered in DIMONA declaration or in the general personnel register during the period - Retirement (Total in FTE)Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre général du personnel au cours de l'exercice - Pension (Total en équivalents temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer, bei denen das Datum der Beendigung des Arbeitsverhältnisses in einer DIMONA-Meldung steht oder im Laufe des Geschäftsjahres in das allgemeine Personalregister eingetragen wurde - Pension (Summe in VZÄ)
1302Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Directiepersoneel (Deeltijds)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Management staff (Part-time)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - Personnel de direction (Temps partiel)Anzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Führungskräfte (Teilzeit)
3112Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam - Overeenkomst voor een bepaalde tijd (Deeltijds)Number of employees whose contract-termination date has been entered in DIMONA declaration or in the general personnel register during the period - Contract for a definite period (Part-time)Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre général du personnel au cours de l'exercice - Contrat à durée déterminée (Temps partiel)Anzahl der Arbeitnehmer, bei denen das Datum der Beendigung des Arbeitsverhältnisses in einer DIMONA-Meldung steht oder im Laufe des Geschäftsjahres in das allgemeine Personalregister eingetragen wurde - Befristeter Vertrag (Teilzeit)
5833Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever - Nettokosten voor de onderneming (Vrouwen)Total of initiatives of less formal or informal professional training at the expense of the employer - Costs for the enterprise (Women)Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère moins formel ou informel à charge de l'employeur - Coût net pour l'entreprise (Femmes)Gesamte vom Arbeitgeber getragenen Maßnahmen zur weniger formellen und informellen beruflichen Weiterbildungen - Nettokosten für das Unternehmen (Frauen)
1112Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Overeenkomst voor een bepaalde tijd (Deeltijds)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Contract for a definite period (Part-time)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - Contrat à durée déterminée (Temps partiel)Anzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Befristeter Vertrag (Teilzeit)
1051Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - VoltijdsNumber of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Full-timeNombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - Temps pleinAnzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Vollzeit
12121Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Hoger niet-universitair onderwijs (Vrouwen - Voltijds)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Higher non-university education (Women - Full-time)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - niveau supérieur non universitaire (Femmes - Temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Nichtuniversitärer Hochschulunterricht (Frauen - Vollzeit)
10232Personeelskosten - Totaal tijdens het boekjaar (Vrouwen)Personnel costs - Total during the period (Women)Frais de personnel - Total de l'exercice (Femmes)Summe des Personalaufwands im Geschäftsjahr (Frauen)
3051Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam - VoltijdsNumber of employees whose contract-termination date has been entered in DIMONA declaration or in the general personnel register during the period - Full-timeNombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre général du personnel au cours de l'exercice - Temps pleinAnzahl der Arbeitnehmer, bei denen das Datum der Beendigung des Arbeitsverhältnisses in einer DIMONA-Meldung steht oder im Laufe des Geschäftsjahres in das allgemeine Personalregister eingetragen wurde - Vollzeit
12103Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Lager onderwijs (Vrouwen - Totaal in VTE)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Primary education (Women - Total in FTE)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - niveau primaire (Femmes - Total en équivalents temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Primarschulunterricht (Frauen - Summe in VZÄ)
58132Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever - Betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen (Vrouwen)Total of initiatives of formal professional training at the expense of the employer - Fees paid to collective funds (Women)Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère formel à charge de l'employeur - Cotisations payées et versements à des fonds collectifs (Femmes)Gesamte vom Arbeitgeber getragenen Maßnahmen zur formellen beruflichen Weiterbildungen - Gezahlte Beiträge und Einzahlungen an Kollektivfonds (Frauen)
2123Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister - Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk (Totaal in VTE)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who have been recorded in the general personnel register during the period - Contract for the execution of a specifically assigned work (Total in FTE)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre général du personnel au cours de l'exercice - Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini (Total en équivalentAnzahl der Arbeitnehmer, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im Laufe Geschäftsjahres in das allgemeine Personalregister eingetragen wurden - Vertrag zur Durchführung einer genau bestimmten Arbeit (Summe in VZÄ)
58031Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever - Brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding (Mannen)Total of initiatives of formal professional training at the expense of the employer - Gross costs linked to training (Men)Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère formel à charge de l'employeur - Coût brut lié aux formations (Hommes)Gesamte vom Arbeitgeber getragenen Maßnahmen zur formellen beruflichen Weiterbildungen - Bruttokosten die direkt mit der Weiterbildung verbunden sind (Männer)
3432Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam - Andere reden (Deeltijds)Number of employees whose contract-termination date has been entered in DIMONA declaration or in the general personnel register during the period - Other reason (Part-time)Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre général du personnel au cours de l'exercice - Autre motif (Temps partiel)Anzahl der Arbeitnehmer, bei denen das Datum der Beendigung des Arbeitsverhältnisses in einer DIMONA-Meldung steht oder im Laufe des Geschäftsjahres in das allgemeine Personalregister eingetragen wurde - Sonstiger Grund (Teilzeit)
10122Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren - Deeltijds (Vrouwen)Number of hours actually worked - Part-time (Women)Nombre effectif d'heures prestées - Temps partiel (Femmes)Anzahl der tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden - Teilzeit (Frauen)
12022Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Hoger niet-universitair onderwijs (Mannen - Deeltijds)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Higher non-university education (Men - Part-time)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - niveau supérieur non universitaire (Hommes - Temps partiel)Anzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Nichtuniversitärer Hochschulunterricht (Männer - Teilzeit)
2052Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister - DeeltijdsNumber of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who have been recorded in the general personnel register during the period - Part-timeNombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre général du personnel au cours de l'exercice - Temps partielAnzahl der Arbeitnehmer, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im Laufe Geschäftsjahres in das allgemeine Personalregister eingetragen wurden - Teilzeit
12001Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Lager onderwijs (Mannen - Voltijds)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Primary education (Men - Full-time)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - niveau primaire (Hommes - Temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Primarschulunterricht (Männer - Vollzeit)
1511Uitzendkrachten - Aantal daadwerkelijk gepresteerde urenHired temporary staff - Numbers of hours actually workedPersonnel intérimaire - Nombre d'heures effectivement prestéesZeitarbeitspersonal - Anzahl der tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden
3411Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam - Werkloosheid met bedrijfstoeslag (Voltijds)Number of employees whose contract-termination date has been entered in DIMONA declaration or in the general personnel register during the period - Unemployment with extra allowance from enterprise (Full-time)Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre général du personnel au cours de l'exercice - Chômage avec complément d'entreprise (Temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer, bei denen das Datum der Beendigung des Arbeitsverhältnisses in einer DIMONA-Meldung steht oder im Laufe des Geschäftsjahres in das allgemeine Personalregister eingetragen wurde - Arbeitslosigkeit mit Betriebszuschlag (Vollz
1011Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren - VoltijdsNumber of hours actually worked - Full-timeNombre effectif d'heures prestées - Temps pleinAnzahl der tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden - Vollzeit
10031Gemiddeld aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister - Totaal in VTE (Mannen)Average number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register - Total in FTE (Men)Nombre moyen de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel - Total en équivalents temps plein (Hommes)Durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Summe in VZÄ (Männer)
1133Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Vervangingsovereenkomst (Totaal in VTE)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Replacement contract (Total in FTE)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - Contrat de remplacement (Total en équivalents temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Vertretungsvertrag (Summe in VZÄ)
1323Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Arbeiders (Totaal in VTE)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Workers (Total in FTE)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - Ouvriers (Total en équivalents temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Arbeiter (Summe in VZÄ)
3133Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam - Vervangingsovereenkomst (Totaal in VTE)Number of employees whose contract-termination date has been entered in DIMONA declaration or in the general personnel register during the period - Replacement contract (Total in FTE)Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre général du personnel au cours de l'exercice - Contrat de remplacement (Total en équivalents temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer, bei denen das Datum der Beendigung des Arbeitsverhältnisses in einer DIMONA-Meldung steht oder im Laufe des Geschäftsjahres in das allgemeine Personalregister eingetragen wurde - Vertretungsvertrag (Summe in VZÄ)
5851Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever - Aantal betrokken werknemers (Vrouwen)Total of initiatives of initial professional training at the expense of the employer - Number of employees involved (Women)Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de l'employeur - Nombre de travailleurs concernés (Femmes)Gesamte vom Arbeitgeber getragenen Maßnahmen zur beruflichen Erstausbildung - Anzahl der betroffenen Arbeitnehmer (Frauen)
5823Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever - Nettokosten voor de onderneming (Mannen)Total of initiatives of less formal or informal professional training at the expense of the employer - Costs for the enterprise (Men)Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère moins formel ou informel à charge de l'employeur - Coût net pour l'entreprise (Hommes)Gesamte vom Arbeitgeber getragenen Maßnahmen zur weniger formellen und informellen beruflichen Weiterbildungen - Nettokosten für das Unternehmen (Männer)
1102Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Overeenkomst voor een onbepaalde tijd (Deeltijds)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Contract for an indefinite period (Part-time)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - Contrat à durée indéterminée (Temps partiel)Anzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Unbefristeter Vertrag (Teilzeit)
12132Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Universitair onderwijs (Vrouwen - Deeltijds)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - University education (Women - Part-time)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - niveau universitaire (Femmes - Temps partiel)Anzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Universitätsunterricht (Frauen - Teilzeit)
10331Bedrag van de voordelen bovenop het loon - Totaal tijdens het boekjaar (Mannen)Advantages in addition to wages - Total during the period (Men)Avantages accordés en sus du salaire - Total de l'exercice (Hommes)Betrag der im Geschäftsjahr zusätzlich zum Gehalt erteilten Vorteile (Männer)
3102Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam - Overeenkomst voor een onbepaalde tijd (Deeltijds)Number of employees whose contract-termination date has been entered in DIMONA declaration or in the general personnel register during the period - Contract for an indefinite period (Part-time)Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre général du personnel au cours de l'exercice - Contrat à durée indéterminée (Temps partiel)Anzahl der Arbeitnehmer, bei denen das Datum der Beendigung des Arbeitsverhältnisses in einer DIMONA-Meldung steht oder im Laufe des Geschäftsjahres in das allgemeine Personalregister eingetragen wurde - Unbefristeter Vertrag (Teilzeit)
10231Personeelskosten - Totaal tijdens het boekjaar (Mannen)Personnel costs - Total during the period (Men)Frais de personnel - Total de l'exercice (Hommes)Summe des Personalaufwands im Geschäftsjahr (Männer)
2131Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister - Vervangingsovereenkomst (Voltijds)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who have been recorded in the general personnel register during the period - Replacement contract (Full-time)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre général du personnel au cours de l'exercice - Contrat de remplacement (Temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im Laufe Geschäftsjahres in das allgemeine Personalregister eingetragen wurden - Vertretungsvertrag (Vollzeit)
1213Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Vrouwen (Totaal in VTE)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Women (Total in FTE)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - Femmes (Total en équivalents temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Frauen (Summe in VZÄ)
5812Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever - Aantal gevolgde opleidingsuren (Vrouwen)Initiatives of employees training at the expense of the employer - Number of actual training hours (Women)Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère formel à charge de l'employeur - Nombre d'heures de formation suivies (Femmes)Gesamte vom Arbeitgeber getragenen Maßnahmen zur formellen beruflichen Weiterbildungen - Anzahl Stunden der besuchten Ausbildung (Frauen)
2113Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister - Overeenkomst voor een bepaalde tijd (Totaal in VTE)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who have been recorded in the general personnel register during the period - Contract for a definite period (Total in FTE)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre général du personnel au cours de l'exercice - Contrat à durée déterminée (Total en équivalents temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im Laufe Geschäftsjahres in das allgemeine Personalregister eingetragen wurden - Befristeter Vertrag (Summe in VZÄ)
5801Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever - Aantal betrokken werknemers (Mannen)Total of initiatives of formal professional training at the expense of the employer - Number of employees involved (Men)Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère formel à charge de l'employeur - Nombre de travailleurs concernés (Hommes)Gesamte vom Arbeitgeber getragenen Maßnahmen zur formellen beruflichen Weiterbildungen - Anzahl der betroffenen Arbeitnehmer (Männer)
12111Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Secundair onderwijs (Vrouwen - Voltijds)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Secondary education (Women - Full-time)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - niveau secondaire (Femmes - Temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Sekundarschulunterricht (Frauen - Vollzeit)
10121Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren - Deeltijds (Mannen)Number of hours actually worked - Part-time (Men)Nombre effectif d'heures prestées - Temps partiel (Hommes)Anzahl der tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden - Teilzeit (Männer)
12012Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Secundair onderwijs (Mannen - Deeltijds)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Secondary education (Men - Part-time)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - niveau secondaire (Hommes - Temps partiel)Anzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Sekundarschulunterricht (Männer - Teilzeit)
1522Ter beschikking van de onderneming gestelde personen - Kosten voor de ondernemingPersons placed at the enterprise's disposal - Costs for the enterprisePersonnes mises à la disposition de l'entreprise - Frais pour l'entrepriseDem Unternehmen zur Verfügung gestellte Personen - Aufwand für das Unternehmen
3422Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam - Afdanking (Deeltijds)Number of employees whose contract-termination date has been entered in DIMONA declaration or in the general personnel register during the period - Dismissal (Part-time)Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre général du personnel au cours de l'exercice - Licenciement (Temps partiel)Anzahl der Arbeitnehmer, bei denen das Datum der Beendigung des Arbeitsverhältnisses in einer DIMONA-Meldung steht oder im Laufe des Geschäftsjahres in das allgemeine Personalregister eingetragen wurde - Entlassung (Teilzeit)
3401Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam - Pensioen (Voltijds)Number of employees whose contract-termination date has been entered in DIMONA declaration or in the general personnel register during the period - Retirement (Full-time)Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre général du personnel au cours de l'exercice - Pension (Temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer, bei denen das Datum der Beendigung des Arbeitsverhältnisses in einer DIMONA-Meldung steht oder im Laufe des Geschäftsjahres in das allgemeine Personalregister eingetragen wurde - Pension (Vollzeit)
10012Gemiddeld aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister - Voltijds (Vrouwen)Average number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register - Full-time (Women)Nombre moyen de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel - Temps plein (Femmes)Durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Vollzeit (Frauen)
1201Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Mannen (Voltijds)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Men (Full-time)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - Hommes (Temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Männer (Vollzeit)
1331Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Andere (Voltijds)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Others (Full-time)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - Autres (Temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Sonstige (Vollzeit)
1343Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Bedienden (Totaal in VTE)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Employees (Total in FTE)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - Employés (Total en équivalents temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Angestellte (Summe in VZÄ)
3123Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam - Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk (Totaal in VTE)Number of employees whose contract-termination date has been entered in DIMONA declaration or in the general personnel register during the period - Contract for the execution of a specifically assigned work (Total in FTE)Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre général du personnel au cours de l'exercice - Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini (Total en équivalents temps pAnzahl der Arbeitnehmer, bei denen das Datum der Beendigung des Arbeitsverhältnisses in einer DIMONA-Meldung steht oder im Laufe des Geschäftsjahres in das allgemeine Personalregister eingetragen wurde - Vertrag zur Durchführung einer genau bestim
5841Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever - Aantal betrokken werknemers (Mannen)Total of initiatives of initial professional training at the expense of the employer - Number of employees involved (Men)Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de l'employeur - Nombre de travailleurs concernés (Hommes)Gesamte vom Arbeitgeber getragenen Maßnahmen zur beruflichen Erstausbildung - Anzahl der betroffenen Arbeitnehmer (Männer)
1003Gemiddeld aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister - Totaal in VTEAverage number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register - Total in FTENombre moyen de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel - Total en équivalents temps pleinDurchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Summe in VZÄ
1123Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk (Totaal in VTE)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Contract for the execution of a specifically assigned work (Total in FTE)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini (Total en éAnzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Vertrag zur Durchführung einer genau bestimmten Arbeit (Summe in VZÄ)
1052Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - DeeltijdsNumber of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Part-timeNombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - Temps partielAnzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Teilzeit
12122Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Hoger niet-universitair onderwijs (Vrouwen - Deeltijds)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Higher non-university education (Women - Part-time)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - niveau supérieur non universitaire (Femmes - Temps partiel)Anzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Nichtuniversitärer Hochschulunterricht (Frauen - Teilzeit)
10212Personeelskosten - Voltijds (Vrouwen)Personnel costs - Full-time (Women)Frais de personnel - Temps plein (Femmes)Personalaufwand - Vollzeit (Frauen)
3052Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam - DeeltijdsNumber of employees whose contract-termination date has been entered in DIMONA declaration or in the general personnel register during the period - Part-timeNombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre général du personnel au cours de l'exercice - Temps partielAnzahl der Arbeitnehmer, bei denen das Datum der Beendigung des Arbeitsverhältnisses in einer DIMONA-Meldung steht oder im Laufe des Geschäftsjahres in das allgemeine Personalregister eingetragen wurde - Teilzeit
12101Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Lager onderwijs (Vrouwen - Voltijds)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Primary education (Women - Full-time)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - niveau primaire (Femmes - Temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Primarschulunterricht (Frauen - Vollzeit)
58133Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever - Ontvangen tegemoetkomingen (Vrouwen)Total of initiatives of formal professional training at the expense of the employer - Grants and financial advantages received (Women)Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère formel à charge de l'employeur - Subventions et autres avantages financiers reçus (Femmes)Gesamte vom Arbeitgeber getragenen Maßnahmen zur formellen beruflichen Weiterbildungen - Bewilligte Zuschüsse (Frauen)
2121Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister - Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk (Voltijds)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who have been recorded in the general personnel register during the period - Contract for the execution of a specifically assigned work (Full-time)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre général du personnel au cours de l'exercice - Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini (Temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im Laufe Geschäftsjahres in das allgemeine Personalregister eingetragen wurden - Vertrag zur Durchführung einer genau bestimmten Arbeit (Vollzeit)
58032Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever - Betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen (Mannen)Total of initiatives of formal professional training at the expense of the employer - Fees paid to collective funds (Men)Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère formel à charge de l'employeur - Cotisations payées et versements à des fonds collectifs (Hommes)Gesamte vom Arbeitgeber getragenen Maßnahmen zur formellen beruflichen Weiterbildungen - Gezahlte Beiträge und Einzahlungen an Kollektivfonds (Männer)
2103Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister - Overeenkomst voor een onbepaalde tijd (Totaal in VTE)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who have been recorded in the general personnel register during the period - Contract for an indefinite period (Total in FTE)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre général du personnel au cours de l'exercice - Contrat à durée indéterminée (Total en équivalents temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im Laufe Geschäftsjahres in das allgemeine Personalregister eingetragen wurden - Unbefristeter Vertrag (Summe in VZÄ)
3503Aantal werknemers dat als zelfstandige ten minste op halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de onderneming - Totaal in VTENumber of persons who continue to render services to the enterprise at least half-time on a self-employed basis - Total in FTENombre de personnes qui continuent, au moins à mi-temps, à prester des services au profit de l'entreprise comme indépendants - Total en équivalents temps pleinAnzahl der Personen, die als Selbständige weiterhin, zumindest halbtags, für das Unternehmen arbeiten - Summe in VZÄ
1023Personeelskosten - Totaal tijdens het boekjaarPersonnel costs - Total during the periodFrais de personnel - Total de l'exerciceSumme des Personalaufwands im Geschäftsjahr
12033Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Universitair onderwijs (Mannen - Totaal in VTE)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - University education (Men - Total in FTE)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - niveau universitaire (Hommes - Total en équivalents temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Universitätsunterrichtsunterricht (Männer - Summe in VZÄ)
12002Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Lager onderwijs (Mannen - Deeltijds)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Primary education (Men - Part-time)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - niveau primaire (Hommes - Temps partiel)Anzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Primarschulunterricht (Männer - Teilzeit)
1521Uitzendkrachten - Kosten voor de ondernemingHired temporary staff - Costs for the enterprisePersonnel intérimaire - Frais pour l'entrepriseZeitarbeitspersonal - Aufwand für das Unternehmen
3412Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam - Werkloosheid met bedrijfstoeslag (Deeltijds)Number of employees whose contract-termination date has been entered in DIMONA declaration or in the general personnel register during the period - Unemployment with extra allowance from enterprise (Part-time)Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre général du personnel au cours de l'exercice - Chômage avec complément d'entreprise (Temps partiel)Anzahl der Arbeitnehmer, bei denen das Datum der Beendigung des Arbeitsverhältnisses in einer DIMONA-Meldung steht oder im Laufe des Geschäftsjahres in das allgemeine Personalregister eingetragen wurde - Arbeitslosigkeit mit Betriebszuschlag (Teilz
1012Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren - DeeltijdsNumber of hours actually worked - Part-timeNombre effectif d'heures prestées - Temps partielAnzahl der tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden - Teilzeit
10011Gemiddeld aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister - Voltijds (Mannen)Average number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register - Full-time (Men)Nombre moyen de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel - Temps plein (Hommes)Durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Vollzeit (Männer)
1131Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Vervangingsovereenkomst (Voltijds)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Replacement contract (Full-time)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - Contrat de remplacement (Temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Vertretungsvertrag (Vollzeit)
1321Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Arbeiders (Voltijds)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Workers (Full-time)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - Ouvriers (Temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Arbeiter (Vollzeit)
3131Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam - Vervangingsovereenkomst (Voltijds)Number of employees whose contract-termination date has been entered in DIMONA declaration or in the general personnel register during the period - Replacement contract (Full-time)Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre général du personnel au cours de l'exercice - Contrat de remplacement (Temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer, bei denen das Datum der Beendigung des Arbeitsverhältnisses in einer DIMONA-Meldung steht oder im Laufe des Geschäftsjahres in das allgemeine Personalregister eingetragen wurde - Vertretungsvertrag (Vollzeit)
5852Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever - Aantal gevolgde opleidingsuren (Vrouwen)Total of initiatives of initial professional training at the expense of the employer - Number of actual training hours (Women)Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de l'employeur - Nombre d'heures de formation suivies (Femmes)Gesamte vom Arbeitgeber getragenen Maßnahmen zur beruflichen Erstausbildung - Anzahl Stunden der besuchten Erstausbildung (Frauen)
5831Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever - Aantal betrokken werknemers (Vrouwen)Total of initiatives of less formal or informal professional training at the expense of the employer - Number of employees involved (Women)Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère moins formel ou informel à charge de l'employeur - Nombre de travailleurs concernés (Femmes)Gesamte vom Arbeitgeber getragenen Maßnahmen zur weniger formellen und informellen beruflichen Weiterbildungen - Anzahl der betroffenen Arbeitnehmer (Frauen)
1113Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Overeenkomst voor een bepaalde tijd (Totaal in VTE)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Contract for a definite period (Total in FTE)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - Contrat à durée déterminée (Total en équivalents temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Befristeter Vertrag (Summe in VZÄ)
1303Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Directiepersoneel (Totaal in VTE)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Management staff (Total in FTE)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - Personnel de direction (Total en équivalents temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Führungskräfte (Summe in VZÄ)
3113Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam - Overeenkomst voor een bepaalde tijd (Totaal in VTE)Number of employees whose contract-termination date has been entered in DIMONA declaration or in the general personnel register during the period - Contract for a definite period (Total in FTE)Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre général du personnel au cours de l'exercice - Contrat à durée déterminée (Total en équivalents temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer, bei denen das Datum der Beendigung des Arbeitsverhältnisses in einer DIMONA-Meldung steht oder im Laufe des Geschäftsjahres in das allgemeine Personalregister eingetragen wurde - Befristeter Vertrag (Summe in VZÄ)
12112Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Secundair onderwijs (Vrouwen - Deeltijds)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Secondary education (Women - Part-time)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - niveau secondaire (Femmes - Temps partiel)Anzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Sekundarschulunterricht (Frauen - Teilzeit)
10211Personeelskosten - Voltijds (Mannen)Personnel costs - Full-time (Men)Frais de personnel - Temps plein (Hommes)Personalaufwand - Vollzeit (Männer)
2132Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister - Vervangingsovereenkomst (Deeltijds)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who have been recorded in the general personnel register during the period - Replacement contract (Part-time)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre général du personnel au cours de l'exercice - Contrat de remplacement (Temps partiel)Anzahl der Arbeitnehmer, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im Laufe Geschäftsjahres in das allgemeine Personalregister eingetragen wurden - Vertretungsvertrag (Teilzeit)
1211Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Vrouwen (Voltijds)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Women (Full-time)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - Femmes (Temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Frauen (Vollzeit)
5813Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever - Kosten voor de onderneming (Vrouwen)Initiatives of employees training at the expense of the employer - Costs for the enterprise (Women)Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère formel à charge de l'employeur - Coût pour l'entreprise (Femmes)Gesamte vom Arbeitgeber getragenen Maßnahmen zur formellen beruflichen Weiterbildungen - Nettokosten für das Unternehmen (Frauen)
2111Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister - Overeenkomst voor een bepaalde tijd (Voltijds)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who have been recorded in the general personnel register during the period - Contract for a definite period (Full-time)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre général du personnel au cours de l'exercice - Contrat à durée déterminée (Temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im Laufe Geschäftsjahres in das allgemeine Personalregister eingetragen wurden - Befristeter Vertrag (Vollzeit)
5802Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever - Aantal gevolgde opleidingsuren (Mannen)Total of initiatives of formal professional training at the expense of the employer - Number of actual training hours (Men)Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère formel à charge de l'employeur - Nombre d'heures de formation suivies (Hommes)Gesamte vom Arbeitgeber getragenen Maßnahmen zur formellen beruflichen Weiterbildungen - Anzahl Stunden der besuchten Fortbildung (Männer)
10332Bedrag van de voordelen bovenop het loon - Totaal tijdens het boekjaar (Vrouwen)Advantages in addition to wages - Total during the period (Women)Avantages accordés en sus du salaire - Total de l'exercice (Femmes)Betrag der im Geschäftsjahr zusätzlich zum Gehalt erteilten Vorteile (Frauen)
10132Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren - Totaal tijdens het boekjaar (Vrouwen)Number of hours actually worked - Total during the period (Women)Nombre effectif d'heures prestées - Total de l'exercice (Femmes)Anzahl der tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden - Summe im Geschäftsjahr (Frauen)
12023Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Hoger niet-universitair onderwijs (Mannen - Totaal in VTE)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Higher non-university education (Men - Total in FTE)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - niveau supérieur non universitaire (Hommes - Total en équivalents tAnzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Nichtuniversitärer Hochschulunterricht (Männer - Summe in VZÄ)
2053Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister - Totaal in VTENumber of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who have been recorded in the general personnel register during the period - Total in FTENombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre général du personnel au cours de l'exercice - Total en équivalents temps pleinAnzahl der Arbeitnehmer, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im Laufe Geschäftsjahres in das allgemeine Personalregister eingetragen wurden - Summe in VZÄ
3433Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam - Andere reden (Totaal in VTE)Number of employees whose contract-termination date has been entered in DIMONA declaration or in the general personnel register during the period - Other reason (Total in FTE)Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre général du personnel au cours de l'exercice - Autre motif (Total en équivalents temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer, bei denen das Datum der Beendigung des Arbeitsverhältnisses in einer DIMONA-Meldung steht oder im Laufe des Geschäftsjahres in das allgemeine Personalregister eingetragen wurde - Sonstiger Grund (Summe in VZÄ)
3402Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam - Pensioen (Deeltijds)Number of employees whose contract-termination date has been entered in DIMONA declaration or in the general personnel register during the period - Retirement (Part-time)Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre général du personnel au cours de l'exercice - Pension (Temps partiel)Anzahl der Arbeitnehmer, bei denen das Datum der Beendigung des Arbeitsverhältnisses in einer DIMONA-Meldung steht oder im Laufe des Geschäftsjahres in das allgemeine Personalregister eingetragen wurde - Pension (Teilzeit)
10022Gemiddeld aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister - Deeltijds (Vrouwen)Average number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register - Part-time (Women)Nombre moyen de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel - Temps partiel (Femmes)Durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Teilzeit (Frauen)
1202Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Mannen (Deeltijds)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Men (Part-time)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - Hommes (Temps partiel)Anzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Männer (Teilzeit)
1332Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Andere (Deeltijds)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Others (Part-time)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - Autres (Temps partiel)Anzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Sonstige (Teilzeit)
1121Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk (Voltijds)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Contract for the execution of a specifically assigned work (Full-time)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini (Temps pleinAnzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Vertrag zur Durchführung einer genau bestimmten Arbeit (Vollzeit)
1341Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Bedienden (Voltijds)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Employees (Full-time)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - Employés (Temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Angestellte (Vollzeit)
3121Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam - Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk (Voltijds)Number of employees whose contract-termination date has been entered in DIMONA declaration or in the general personnel register during the period - Contract for the execution of a specifically assigned work (Full-time)Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre général du personnel au cours de l'exercice - Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini (Temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer, bei denen das Datum der Beendigung des Arbeitsverhältnisses in einer DIMONA-Meldung steht oder im Laufe des Geschäftsjahres in das allgemeine Personalregister eingetragen wurde - Vertrag zur Durchführung einer ganz bestimm
5842Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever - Aantal gevolgde opleidingsuren (Mannen)Total of initiatives of initial professional training at the expense of the employer - Number of actual training hours (Men)Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de l'employeur - Nombre d'heures de formation suivies (Hommes)Gesamte vom Arbeitgeber getragenen Maßnahmen zur beruflichen Erstausbildung - Anzahl Stunden der besuchten Erstausbildung (Männer)
1001Gemiddeld aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister - VoltijdsAverage number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register - Full-timeNombre moyen de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel - Temps pleinDurchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Vollzeit
1103Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Overeenkomst voor een onbepaalde tijd (Totaal in VTE)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Contract for an indefinite period (Total in FTE)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - Contrat à durée indéterminée (Total en équivalents temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Unbefristeter Vertrag (Summe in VZÄ)
12133Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Universitair onderwijs (Vrouwen - Totaal in VTE)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - University education (Women - Total in FTE)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - niveau universitaire (Femmes - Total en équivalents temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Universitätsunterrichtsunterricht (Frauen - Summe in VZÄ)
10222Personeelskosten - Deeltijds (Vrouwen)Personnel costs - Part-time (Women)Frais de personnel - Temps partiel (Femmes)Personalaufwand - Teilzeit (Frauen)
3103Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam - Overeenkomst voor een onbepaalde tijd (Totaal in VTE)Number of employees whose contract-termination date has been entered in DIMONA declaration or in the general personnel register during the period - Contract for an indefinite period (Total in FTE)Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre général du personnel au cours de l'exercice - Contrat à durée indéterminée (Total en équivalents temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer, bei denen das Datum der Beendigung des Arbeitsverhältnisses in einer DIMONA-Meldung steht oder im Laufe des Geschäftsjahres in das allgemeine Personalregister eingetragen wurde - Unbefristeter Vertrag (Summe in VZÄ)
12102Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Lager onderwijs (Vrouwen - Deeltijds)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Primary education (Women - Part-time)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - niveau primaire (Femmes - Temps partiel)Anzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Primarschulunterricht (Frauen - Teilzeit)
5821Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever - Aantal betrokken werknemers (Mannen)Total of initiatives of less formal or informal professional training at the expense of the employer - Number of employees involved (Men)Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère moins formel ou informel à charge de l'employeur - Nombre de travailleurs concernés (Hommes)Gesamte vom Arbeitgeber getragenen Maßnahmen zur weniger formellen und informellen beruflichen Weiterbildungen - Anzahl der betroffenen Arbeitnehmer (Männer)
2122Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister - Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk (Deeltijds)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who have been recorded in the general personnel register during the period - Contract for the execution of a specifically assigned work (Part-time)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre général du personnel au cours de l'exercice - Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini (Temps partiel)Anzahl der Arbeitnehmer, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im Laufe Geschäftsjahres in das allgemeine Personalregister eingetragen wurden - Vertrag zur Durchführung einer genau bestimmten Arbeit (Teilzeit)
12031Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Universitair onderwijs (Mannen - Voltijds)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - University education (Men - Full-time)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - niveau universitaire (Hommes - Temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Universitätsunterrichtsunterricht (Männer - Vollzeit)
58033Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever - Ontvangen tegemoetkomingen (Mannen)Total of initiatives of formal professional training at the expense of the employer - Grants and financial advantages received (Men)Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère formel à charge de l'employeur - Subventions et autres avantages financiers reçus (Hommes)Gesamte vom Arbeitgeber getragenen Maßnahmen zur formellen beruflichen Weiterbildungen - Bewilligte Zuschüsse (Männer)
2101Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister - Overeenkomst voor een onbepaalde tijd (Voltijds)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who have been recorded in the general personnel register during the period - Contract for an indefinite period (Full-time)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre général du personnel au cours de l'exercice - Contrat à durée indéterminée (Temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im Laufe Geschäftsjahres in das allgemeine Personalregister eingetragen wurden - Unbefristeter Vertrag (Vollzeit)
3501Aantal werknemers dat als zelfstandige ten minste op halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de onderneming - VoltijdsNumber of persons who continue to render services to the enterprise at least half-time on a self-employed basis - Full-timeNombre de personnes qui continuent, au moins à mi-temps, à prester des services au profit de l'entreprise comme indépendants - Temps pleinAnzahl der Personen, die als Selbständige weiterhin, zumindest halbtags, für das Unternehmen arbeiten - Vollzeit
1021Personeelskosten - VoltijdsPersonnel costs - Full-timeFrais de personnel - Temps pleinPersonalaufwand - Vollzeit
10131Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren - Totaal tijdens het boekjaar (Mannen)Number of hours actually worked - Total during the period (Men)Nombre effectif d'heures prestées - Total de l'exercice (Hommes)Anzahl der tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden - Summe im Geschäftsjahr (Männer)
12013Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Secundair onderwijs (Mannen - Totaal in VTE)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Secondary education (Men - Total in FTE)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - niveau secondaire (Hommes - Total en équivalents temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Sekundarschulunterricht (Männer - Summe in VZÄ)
1502Ter beschikking van de onderneming gestelde personen - Gemiddeld aantal tewerkgestelde personenPersons placed at the enterprise's disposal - Average number of persons employedPersonnes mises à la disposition de l'entreprise - Nombre moyen de personnes occupéesDem Unternehmen zur Verfügung gestellte Personen - Durchschnittliche Beschäftigtenzahl
3423Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam - Afdanking (Totaal in VTE)Number of employees whose contract-termination date has been entered in DIMONA declaration or in the general personnel register during the period - Dismissal (Total in FTE)Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre général du personnel au cours de l'exercice - Licenciement (Total en équivalents temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer, bei denen das Datum der Beendigung des Arbeitsverhältnisses in einer DIMONA-Meldung steht oder im Laufe des Geschäftsjahres in das allgemeine Personalregister eingetragen wurde - Entlassung (Summe in VZÄ)
5853Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever - Nettokosten voor de onderneming (Vrouwen)Total of initiatives of initial professional training at the expense of the employer - Costs for the enterprise (Women)Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de l'employeur - Coût net pour l'entreprise (Femmes)Gesamte vom Arbeitgeber getragenen Maßnahmen Erstausbildung - Nettokosten für das Unternehmen (Frauen)
10021Gemiddeld aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister - Deeltijds (Mannen)Average number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register - Part-time (Men)Nombre moyen de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel - Temps partiel (Hommes)Durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Teilzeit (Männer)
1132Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Vervangingsovereenkomst (Deeltijds)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Replacement contract (Part-time)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - Contrat de remplacement (Temps partiel)Anzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Vertretungsvertrag (Teilzeit)
1322Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Arbeiders (Deeltijds)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Workers (Part-time)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - Ouvriers (Temps partiel)Anzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Arbeiter (Teilzeit)
3132Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam - Vervangingsovereenkomst (Deeltijds)Number of employees whose contract-termination date has been entered in DIMONA declaration or in the general personnel register during the period - Replacement contract (Part-time)Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre général du personnel au cours de l'exercice - Contrat de remplacement (Temps partiel)Anzahl der Arbeitnehmer, bei denen das Datum der Beendigung des Arbeitsverhältnisses in einer DIMONA-Meldung steht oder im Laufe des Geschäftsjahres in das allgemeine Personalregister eingetragen wurde - Vertretungsvertrag (Teilzeit)
3111Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam - Overeenkomst voor een bepaalde tijd (Voltijds)Number of employees whose contract-termination date has been entered in DIMONA declaration or in the general personnel register during the period - Contract for a definite period (Full-time)Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre général du personnel au cours de l'exercice - Contrat à durée déterminée (Temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer, bei denen das Datum der Beendigung des Arbeitsverhältnisses in einer DIMONA-Meldung steht oder im Laufe des Geschäftsjahres in das allgemeine Personalregister eingetragen wurde - Befristeter Vertrag (Vollzeit)
5832Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever - Aantal gevolgde opleidingsuren (Vrouwen)Total of initiatives of less formal or informal professional training at the expense of the employer - Number of actual training hours (Women)Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère moins formel ou informel à charge de l'employeur - Nombre d'heures de formation suivies (Femmes)Gesamte vom Arbeitgeber getragenen Maßnahmen zur weniger formellen und informellen beruflichen Weiterbildungen - Anzahl Stunden der besuchten Ausbildung (Frauen)
1111Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Overeenkomst voor een bepaalde tijd (Voltijds)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Contract for a definite period (Full-time)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - Contrat à durée déterminée (Temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Befristeter Vertrag (Vollzeit)
1301Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Directiepersoneel (Voltijds)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Management staff (Full-time)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - Personnel de direction (Temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Führungskräfte (Vollzeit)
1053Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Totaal in VTENumber of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Total in FTENombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - Total en équivalents temps pleinAnzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Summe in VZÄ
12123Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Hoger niet-universitair onderwijs (Vrouwen - Totaal in VTE)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Higher non-university education (Women - Total in FTE)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - niveau supérieur non universitaire (Femmes - Total en équivalents tAnzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Nichtuniversitärer Hochschulunterricht (Frauen - Summe in VZÄ)
10221Personeelskosten - Deeltijds (Mannen)Personnel costs - Part-time (Men)Frais de personnel - Temps partiel (Hommes)Personalaufwand - Teilzeit (Männer)
3053Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam - Totaal in VTENumber of employees whose contract-termination date has been entered in DIMONA declaration or in the general personnel register during the period - Total in FTENombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre général du personnel au cours de l'exercice - Total en équivalents temps pleinAnzahl der Arbeitnehmer, bei denen das Datum der Beendigung des Arbeitsverhältnisses in einer DIMONA-Meldung steht oder im Laufe des Geschäftsjahres in das allgemeine Personalregister eingetragen wurde - Summe in VZÄ
1212Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Vrouwen (Deeltijds)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Women (Part-time)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - Femmes (Temps partiel)Anzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Frauen (Teilzeit)
58131Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever - Brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding (Vrouwen)Total of initiatives of formal professional training at the expense of the employer - Gross costs linked to training (Women)Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère formel à charge de l'employeur - Coût brut lié aux formations (Femmes)Gesamte vom Arbeitgeber getragenen Maßnahmen zur formellen beruflichen Weiterbildungen - Bruttokosten die direkt mit der Weiterbildung verbunden sind (Frauen)
2112Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister - Overeenkomst voor een bepaalde tijd (Deeltijds)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who have been recorded in the general personnel register during the period - Contract for a definite period (Part-time)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre général du personnel au cours de l'exercice - Contrat à durée déterminée (Temps partiel)Anzahl der Arbeitnehmer, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im Laufe Geschäftsjahres in das allgemeine Personalregister eingetragen wurden - Befristeter Vertrag (Teilzeit)
5803Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever - Nettokosten voor de onderneming (Mannen)Total of initiatives of formal professional training at the expense of the employer - Costs for the enterprise (Men)Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère formel à charge de l'employeur - Coût net pour l'entreprise (Hommes)Gesamte vom Arbeitgeber getragenen Maßnahmen zur formellen beruflichen Weiterbildungen - Nettokosten für das Unternehmen (Männer)
3431Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam - Andere reden (Voltijds)Number of employees whose contract-termination date has been entered in DIMONA declaration or in the general personnel register during the period - Other reason (Full-time)Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre général du personnel au cours de l'exercice - Autre motif (Temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer, bei denen das Datum der Beendigung des Arbeitsverhältnisses in einer DIMONA-Meldung steht oder im Laufe des Geschäftsjahres in das allgemeine Personalregister eingetragen wurde - Sonstiger Grund (Vollzeit)
10112Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren - Voltijds (Vrouwen)Number of hours actually worked - Full-time (Women)Nombre effectif d'heures prestées - Temps plein (Femmes)Anzahl der tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden - Vollzeit (Frauen)
12021Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Hoger niet-universitair onderwijs (Mannen - Voltijds)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Higher non-university education (Men - Full-time)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - niveau supérieur non universitaire (Hommes - Temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Nichtuniversitärer Hochschulunterricht (Männer - Vollzeit)
2051Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister - VoltijdsNumber of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who have been recorded in the general personnel register during the period - Full-timeNombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre général du personnel au cours de l'exercice - Temps pleinAnzahl der Arbeitnehmer, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im Laufe Geschäftsjahres in das allgemeine Personalregister eingetragen wurden - Vollzeit
1501Uitzendkrachten - Gemiddeld aantal tewerkgestelde personenHired temporary staff - Average number of persons employedPersonnel intérimaire - Nombre moyen de personnes occupéesZeitarbeitspersonal - Durchschnittliche Beschäftigtenzahl
3413Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam - Werkloosheid met bedrijfstoeslag (Totaal in VTE)Number of employees whose contract-termination date has been entered in DIMONA declaration or in the general personnel register during the period - Unemployment with extra allowance from enterprise (Total in FTE)Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre général du personnel au cours de l'exercice - Chômage avec complément d'entreprise (Total en équivalents temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer, bei denen das Datum der Beendigung des Arbeitsverhältnisses in einer DIMONA-Meldung steht oder im Laufe des Geschäftsjahres in das allgemeine Personalregister eingetragen wurde - Arbeitslosigkeit mit Betriebszuschlag (Summe
1013Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren - Totaal tijdens het boekjaarNumber of hours actually worked - Total during the periodNombre effectif d'heures prestées - Total de l'exerciceAnzahl der tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden - Summe im Geschäftsjahr
12003Aantal werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de afsluitingsdatum van het boekjaar - Lager onderwijs (Mannen - Totaal in VTE)Number of employees for whom the entreprise submitted a DIMONA declaration or who are recorded in the general personnel register on the closing date of the financial year - Primary education (Men - Total in FTE)Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la date de clôture de l'exercice - niveau primaire (Hommes - Total en équivalents temps plein)Anzahl der Arbeitnehmer am Bilanzstichtag, für die das Unternehmen eine DIMONA-Meldung eingereicht hat oder die im allgemeinen Personalregister eingetragen sind - Primarschulunterricht (Männer - Summe in VZÄ)